Sistem de autoexcitatie compound pentru pornirea unui motor sincron de 300kw / 6kv / 300 rot / min

Prefata Introducere      Cap. 1 Memoriu justificativ Cap. 2  Prezentarea temei 2.1 Scurt istoric 2.2 Convertoare de medie si mare putere utilizate in energetica si electrotehnica. 2.3 Convertoare reglabile de tensiune alternativa Cap. 3 Maşina sincronă trifazată 3.1 Elemente constructive specifice. Domeniu de utilizare.Principiul de funcţionare în regim de generator şi motor 3.2 Caracteristicile electromecanice ale motorului sincron. 3.3. Pornirea prin alimentarea înfăşurării statorice de la o sursa de tensiuneşi frecvenţă variabilă   Cap 4 Stadiul actual în domeniul temei 4.1 Importanta temei 4.2 Celule elementare de comutaţie 4.3 Caracterizarea întreruptoarelor statice ideale Cap.5  Elemente...

Read More