Analiza bilanturilor energetice ale MP de 5800 kW

Descrierea generală a navei 1.1. Particularităţi constructive ale navelor cargou pentru mărfuri generale 1.2. Caracteristicile generale ale navei cargou de 8750 tdw 1.3. Compartimentarea navei Instalaţii specifice navelor cargou 2.1. Tipuri de bigi 2.2. Macarale de bord 2.3. Avantajele macaralelor de bord faţă de bigi Instalaţii de propulsie utilizate la bordul navelor 3.1. Scurt istoric privind evoluţia instalaţiilor de propulsie 3.2. Rolul instalaţiei de propulsie 3.3. Clasificarea instalaţiilor de propulsie 3.4. Calculul rezistenţei la înaintare principale cu ajutorul metodei de determinare Harvald 3.5. Determinarea rezistenţei la înaintare suplimentare a navei 3.6. Determinarea rezistenţei la înaintare...

Read More