Proiectarea unei c.e.n. de curent alternativ la o navă de 65000 tdw. Calcul de fiabilitate al c.e.n.

CUPRINS 1.    Condiții de calitate în alimentarea cu energie electrică 1.1.    Considerente generale 1.2.    Regimurile de funcţionare ale consumatorilor navali 2.    Sarcini electrice de calcul 2.1.    Considerente teoretice 2.2.    Metoda coeficienţilor de cerere 3.    Bilanţul energetic al navei 3.1.    Scopul bilanţului energetic -  noţiuni de bază 3.2.    Alegerea factorului de încărcare 3.3.    Factorul de simultaneitate 3.4.    Introducerea bilanţului energetic 4.     Alegerea generatoarelor şi motoarelor primare de antrenare 4.1.    Alegerea generatoarelor sincrone 4.2.    Alegerea motoarelor primare de antrenare 4.3.    Panoul principal de comanda şi...

Read More