Elemente de calcul si proiectare in domeniul transportului containerizat

Cuprins Capitolul 1:  Transportul maritim de mărfuri containerizate 1.1 Aspecte generale privind containerizarea 1.2 Nave specializate în transportul de containere 1.3 Descrierea unui terminal de containere, în mod general Capitolul 2: Soluţii actuale şi tendinţe de dezvoltare a instalaţiilor de incărcare descărcare utilizate în cadrul terminalului de containere 2.1 Scule şi dispozitive de manipulare utilizate în terminalul de containere 2.2 Utilaje portuare de cheu 2.3 Utilaje portuare de transfer şi stivuire 2.4 Utilaje portuare de umplere/golire a containerelor Capitolul 3: Prezentarea operatorului portuar specializat in operarea marfurilor containerizate şi organizarea activităţii de exploatare...

Read More