Petrolier de 150000 tdw. Dimensionarea instalaţiei de propulsie – ANMB

Petrolier de 150000 tdw. Dimensionarea instalaţiei de propulsie – ANMB CUPRINS: 1. Particularităţi constructive ale navelor petroliere……………………. 8 2. Descrierea generală a navei…………………………………………………….. 12 2.1. Dimensiuni……………………………………………………………………. 12 2.2. Dotarea navei cu echipamente şi instalaţii…………………………. 13 3. Instalaţia de...

Read More


Modelarea şi programarea calculului static şi dinamic de proiectare pentru instalaţia de guvernare navalǎ comandatǎ hidraulic

CUPRINS PARTEA  GENERALÃ CAPITOLUL 1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei şi verificarea lor………………………………………………………………………6 1.1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei………………………6 1.2. Verificarea caracteristicilor principale ale corpului navei…………………….6 CAPITOLUL 2. Descrierea generală a construcţiei corpului navei………………11 CAPITOLUL 3.Determinarea preliminară a caracteristicilor dinamice pentru regimul de exploatare a navei…………………………………………………….. 17 3.1. Calculul rezistenţei la înaintare...

Read More


Instalatia de ungere mecanism motor MAN B&W 18K98ME-C al unei nave de 2450 pasageri

1 Dezvoltarea transporturilor navale………………………………. 7 1.1. Comerţul internaţional de mărfuri. Utilizarea transportului        maritim în comerţul internaţional…………………………….. 7 1.2. Rolul şi dezvoltarea porturilor maritime în contextul        internaţional…………………………………………………………………. 8 1.3. Avantajele transportului pe apă………………………………. 9 2 Descrierea generală a navei………………………………………… 11 2.1....

Read More


STUDIUL SI CALCULUL ASAMBLARILOR FILETATE CU PRESTRANGERE. APLICATII.

CUPRINS 1.    Generalităţi  4 1.1.    Introducere   4 1.2.    Rolul funcţional al sistemelor filetate   5 1.3.    Avantajele şi dezavantajele asamblărilor filetate   6 2.    Elementele asamblărilor filetate   7 2.1.    Filetele   8 2.2.    Şurubul şi piuliţa   14 3.    Materiale şi tehnologie   23 3.1.    Materiale   23 3.2.    Tehnologia de fabricaţie …  24 4.    Consideraţii teoretice  26 4.1.    Ecuaţia de echilibru a piuliţei  26 4.2.    Momentul de frecare dintre şurub şi piuliţă  27 4.3.    Momentul de frecare dintre piuliţă şi suprafaţa de reazem  29 4.4.    Condiţia de autofrânare  31 4.5.    Randamentul  37 5.  ...

Read More