Proiectarea sistemului de actionare electrica a unei instalatii frigorifice de cambuză. Determinarea indicatorilor de siguranta în functionare pentru sistemul de actionare electrica.

CUPRINS 1.    Principiul de funcţionare al instalaţiilor frigorifice   5 1.1.    Generalități  5 1.2.    Termodinamica producerii frigului artificial prin comprimare de vapori în compresoare mecanice. Maşina frigorifică  8 1.3.    Aspecte generale privind instalaţia frigorifică într-o treaptă de comprimare  9 2.    Construcția instalaţiei frigorifice  13 2.1.    Componentele principale ale instalaţiei frigorifice  13 2.2.    Aparatura auxiliară a instalației frigorifice  25 2.3.    Conducte, armături și izolații frigorifice  26 3.    Echipamentul de automatizare specializat pentru instalații frigorifice  29 3.1.    Aparate și sisteme specializate pentru automatizarea...

Read More


NAVA TIP CARGOU MARFURI GENERALE DE 4800 TDW. PROIECTAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIEI DE ANCORARE

CUPRINS 1.    Caracteristici generale ale navei cargou de 4800 tdw  3 1.1.    Transportul mărfurilor generale   3 1.2.    Particularităţi constructive ale cargourilor  6 1.3.    Caracterizarea generală a navei  8 1.4.    Compartimentajul  navei  12 1.5.    Instalaţii specifice navelor cargou -  încărcare – descărcare  13 1.6.    Avantajele  și  dezavantajele  macaralelor de bord faţă de bigi  25 2.    Importanţa echipamentelor de  navigaţie de la bordul navei  27 2.1.    Prezentarea instalaţiilor  27 3.    Instalaţia de ancorare   43 3.1.    Destinaţia instalației de ancorare   43 3.2.    Elemente componente ale instalației de ancorare  43 3.3.  ...

Read More