Proiectarea sistemului de actionare electrica a unei instalatii frigorifice de cambuză. Determinarea indicatorilor de siguranta în functionare pentru sistemul de actionare electrica.

CUPRINS 1.    Principiul de funcţionare al instalaţiilor frigorifice   5 1.1.    Generalități  5 1.2.    Termodinamica producerii frigului artificial prin comprimare de vapori în compresoare mecanice. Maşina frigorifică  8 1.3.    Aspecte generale privind instalaţia frigorifică într-o treaptă de comprimare  9 2.    Construcția instalaţiei frigorifice  13 2.1.    Componentele principale ale instalaţiei frigorifice  13 2.2.    Aparatura auxiliară a instalației frigorifice  25 2.3.    Conducte, armături și izolații frigorifice  26 3.    Echipamentul de automatizare specializat pentru instalații frigorifice  29 3.1.    Aparate și sisteme specializate pentru automatizarea...

Read More