Calculul motorului auxiliar

Cap. 1 Descrierea generală a navei 1.1. Dezvoltarea navelor petroliere 1.2. Descrierea generală a navei 1.3. Dotarea navei cu instalaţii de punte şi corp 1.4. Dotarea navei cu instalaţii de punte şi navigaţie Cap. 2 Introducere în teoria S.E.N.. 2.1. Structura şi clasificarea S.E.N. ale motorului auxiliar 2.2. Condiţii de exploatare a S.E.N. ale motorului auxiliar 2.3. Cerinţe privind calitatea energiei electrice ale motorului auxiliar 2.4. Parametrii de bază ai centralelor electrice ale motorului auxiliar Cap. 3 Determinarea consumului de energie electrică şi funcţionarea unităţii de comandă electronică 3.1. Stabilirea regimurilor de funcţionare a navei 3.2 Calculul bilanţului energetic 3.3. Alegerea...

Read More