Emisiile de azot ale motoarelor navale

Cauzele poluării atmosferei produse de motoarele Diesel 1.1. Proprietăţile combustibilului 1.2. Regimurile de funcţionare al motorului diesel navalizat 1.3. Avansul la injecţie al motorului diesel naval 1.4. Compoziţia gazelor de evacuare pentru motorul diesel navalizat 1.5. Temperatura aerului aspirat de motorul diesel navalizat Metode de limitare a emisiilor de NOX 2.1. Consideraţii generale privind metodele de limitare a poluării 2.2. Metodele primare de limitare a poluării 2.3. Metode secundare de limitare a poluării Calculul termic al motorului 3.1. Consideraţii preliminare 3.2. Caracteristicile generale ale motorului naval si a emisiilor de azot ale acestora 3.3. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul...

Read More