Alimentarea electrica de la mal, la tensiunea de 3X440 V, 60 Hz, a unei nave cargou de 10500 tdw

PARTEA GENERALĂ     Capitolul 1. STABILIREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ALE CORPULUI NAVEI   1.1. Determinarea dimensiunilor principale 1.2. Verificarea coeficienţilor  de  fineţe  şi al raporturilor între dimensiuni 1.3. Verificarea stabilităţii iniţiale 1.4. Calculul oscilaţiilor navei pe apă liniştită 1.5. Verificarea greutăţii navei din  punct de vedere al greută-ţilor amplasate la  bordul  navei     Capitolul 2.  DESCRIEREA GENERALĂ A CONSTRUCŢIEI CORPULUI NAVEI     Capitolul 3.  DETERMINAREA PRELIMINARA  A CARACTE-RISTICILOR DINAMICE  PRNTRU  REGIMUL  DE  EXPLOATARE  AL  NAVEI 3.1. Determinarea rezistenţei la înaintare totala a navei 3.2. Determinarea puterii efective a...

Read More