Sistem de autoexcitatie compound pentru pornirea unui motor sincron de 300kw / 6kv / 300 rot / min

Prefata
Introducere
     Cap. 1 Memoriu justificativ
Cap. 2  Prezentarea temei
2.1 Scurt istoric
2.2 Convertoare de medie si mare putere utilizate in energetica si electrotehnica.
2.3 Convertoare reglabile de tensiune alternativa
Cap. 3 Maşina sincronă trifazată
3.1 Elemente constructive specifice. Domeniu de utilizare.Principiul de
funcţionare în regim de generator şi motor
3.2 Caracteristicile electromecanice ale motorului sincron.
3.3. Pornirea prin alimentarea înfăşurării statorice de la o sursa
de tensiuneşi frecvenţă variabilă
  Cap 4 Stadiul actual în domeniul temei
4.1 Importanta temei
4.2 Celule elementare de comutaţie
4.3 Caracterizarea întreruptoarelor statice ideale
Cap.5  Elemente fundamentale privind sistemele de actionare electrica
5.1 Aplicarea  excitatiei statice la motoarele sincrone
5.2 Reglarea excitatiei motoarelor sincrone
5.3 Metode de pornire a motoarelor sincrone
Cap. 6 Destinatia echipamentului – amplasare  
6.1 Caracteristici tehnice SAC MS 300 /6 /300
6.2 Caracteristici tehnice transformator de adaptare ( TA ) :
6.3 Obiect si domeniu de utilizare
6.4 Conditii tehnice de calitate
6.4.1 Notare, simbolizare
6.4.2 Cerinte pentru mediul inconjurator
6.4.3 Cerinte constructive, functionale si de alta natura
6.5 Conditii tehnice constructive.Materiale
6.5.1Conditii tehnice de functionare
6.6 Reguli pentru verificarea calitatii
6.7 Metode de verificare
6.7.1 Inductivitatea – tip B.T .F.
6.7.2 Transductorul -tip T.T.F.
6.7.3 Redresorul – tip P.R.
6.7.4 Contactorul/ruptorul static – Th
6.7.5 Traductorul Ti
Cap. 7 Descrierea produsului
7.1 Caracteristici tehnice principale
7.2 Parametrii motorului sincron MSI-D 300 kW, 6 Kv
7.3 Lista aparatajului electric principal
7.4 Program de mentenanta
Cap. 8  Mod de functionare
8.1 Considerente teoretice.
   Cap 9. Calculul si alegerea elementelor de actionare  
9.1 Calculul tranformatorului de adaptare  TA (6 / 0,06 kV)
9.2  Calculul bobinei de reactanta trifazata (BTF) pe miez de fier   (uscata in aer liber)
9.3  Calculul transductorului trifazic de curent, simbol TTF.
9.4 Alte caracteristici tehnice motor sincron
9.5 Considerente privind alegerea si dimensionarea redresorului cu tiristoare de putere
9.6  Alegerea tiristoarelor
Cap.10  Program de incercari si verificari
10.1 Caracteristici tehnice.  Norme si standarde de referinta pentru incercari
10.2. Incercari si verificari
10.2.1 Verificarea rezistentei de izolatie
10.2.2 Cuplarea (pornirea la retea a motorului sincron)
10.2.3 Verificarea factorului de putere
10.2.3.1 Grafice verificare factor de putere
10.2.3.2 Concluzii privind verificare factor de putere
10.2.4 Verificare stabilitate la perturbatii U / f.
- Un5% ;
- fn 5% ;
- U(%) +f(%)  5%;
10.2.4.1 Grafice privind verificarea  stabilitatatii la perturbatii a factorului de putere pentru   U / f, la (U = Un+5%
10.2.4.2 Grafice privind verificarea  stabilitatatii la perturbatii a factorului de putere pentru   U / f, la (U = Un – 5%)
10.2.4.3 Concluzii si observatii
10.2.5 Verificare stabilitate la suprasarcina;
10.2.5.1 Grafice verificare  stabilitatate la suprasarcina
10.2.5.2 Concluzii si observatii privind stabilitatatea la suprasarcina
10.2.6 Verificarea incalzirii
10.2.6.1 Grafice privind verificarea la incalzire
10.2.6.2  Concluzii si observatii privind verificarea la incalzire
10.2.7  Harta temperaturilor masurate cu termofilul
Cap. 11  Punerea in functiune
11.1 Reglare si rodaj
11.2  Pregatirea pentru punerea in functiune si punerea in functiune
11.3 Reguli de exploatare
Cap.  12   Reguli de intretinere
12.1 Ambalare , transport , depozitare si conservare
Cap. 13   Masuri de protectia muncii si prevenirea incendiilor
Cap .14 . Desene de executie
14.1 Anexe (format A3)
Cap. 15  Bibliografie


Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− 6 = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>