Proiectarea unei c.e.n. de curent alternativ la o navă de 65000 tdw. Calcul de fiabilitate al c.e.n.

CUPRINS

1.    Condiții de calitate în alimentarea cu energie electrică
1.1.    Considerente generale
1.2.    Regimurile de funcţionare ale consumatorilor navali

2.    Sarcini electrice de calcul
2.1.    Considerente teoretice
2.2.    Metoda coeficienţilor de cerere

3.    Bilanţul energetic al navei
3.1.    Scopul bilanţului energetic -  noţiuni de bază
3.2.    Alegerea factorului de încărcare
3.3.    Factorul de simultaneitate
3.4.    Introducerea bilanţului energetic

4.     Alegerea generatoarelor şi motoarelor primare de antrenare
4.1.    Alegerea generatoarelor sincrone
4.2.    Alegerea motoarelor primare de antrenare
4.3.    Panoul principal de comanda şi operaţiunile generatorului

5.    Verificarea la stabilitate statică şl dinamică generatoarelor
5.1.    Generalităţi
5.2.    Stabilitatea statică a generatoarelor sincrone
5.3.    Stabilitatea dinamică a generatoarelor sincrone
5.4.    Calculul stabilităţii statice şl dinamice

6.    Alegerea regulatoarelor automate de tensiune
6.1.    Alegerea regulatorului automat de tensiune
6.2.    Principiul de funcţionare
6.3.    Blocul de comandă
6.4.    Blocul de aprindere
6.5.    Blocul de alimentare
6.6.    Blocul redresorului de câmp pentru unitatea de pornire
6.7.    Blocul limitator de curent de excitaţie
6.8.    Blocul conectorului de distribuţie a puterii reactive pentru funcţionare în paralel
6.9.    Blocul eliminatorului de interferenţă
6.10    Funcţionarea paralelă a generatoarelor şi regulatoarelor de tensiune

7.    Alegerea aparatului de cuplare paralel a generatoarelor
7.1.    Generalităţi
7.2.    Aparatul de punere în paralel APP-1
7.3.    Descriere şi mod de funcţionare
7.4.    Descrierea schemei bloc
7.5.    Descrierea schemei eiectrice desfăşurate

8.    Alegerea aparatelor de protecţie a generatoarelor sincrone
8.1.    Generalităţi
8.2.    Schema logică generală
8.3.    Funcţionarea protecţiei la tensiune minimă
8.4.    Funcţionarea protecţiei la scurtcircuit
8.5    Protecţia la putere inversă

9.    Bilanţul energetic al consumatorilor alimentaţi la tensiunea de 220 V
9.1.    Generalităti
9.2.    Determinarea puterii aparente cerută de consumatorii de 220 V/ 50 Hz

10.    Alegerea transformatoarelor electrice
10.1. Generalităţi
10.2. Alegerea transformatoarelo
10.3.  Caracteristici constructive
10.4.  Date tehnice ale transformatoarelor

11.    Calculul de alegere a secţiunii conductoarelor şi verificarea lor conform specificaţiilor Lloyd Register
11.1.    Generalităţi
11.2.    Alegerea secţiunii cablurilor
11.3.    Alegerea secţiunii cablurilor dintre generatoare şi TPD
11.4.    Alegerea secţiunii cablurilor pentru consumatorii alimentaţi direct din TPD
11.5.    Alegerea secţiunii cablurilor de alimentare a tablourilor auxiliare de distribuţie
11.6.    Alegerea secţiunii conductoarelor de alimentare a transformatoarelor
11.7.    Verificarea secţiunii cablurilor alese

12.    Calculul de alegere a barelor TPD pe baza curentului maxim admisibil
12.1    Generalităţi
12.2    Calculul de alegere a dimensiunilor sistemului principal de bare (3×380 V)
12.3    Calculul de alegere a dimensiunilor sistemului auxiliar de bare (3×220 V)

13.    Calculul curenţilor de scurtcircuit
13.1.    Noţiuni generale
13.2.    Calculul curenţilor de scurtcircuit prin metoda curbelor de calcul

14.    Verificarea căderii de tensiune la barele TPD datorită pornirii directe a celui mai mare motor asincron
15.1    Generalităţi
15.2.    Variaţia tensiunii unui generator sincron  la pornirea unui motor asincron

15.    Întocmirea schemei electrice monofilare de distribuţie a consumatorilor la bordul navei
15.1.    Generalităţi
15.2.    Amplasarea echipamentelor pe navă

16.    Alegerea aparatelor de conectare, protecţie, măsură şi semnalizare din T.P.D. si specificarea aparatajului pe categorii de consumatori
16.1.    Considerente generale privind alegerea aparatelor din tpd
16.2.    Generatoare
16.3.    Aparatele de măsură şl protecţie pentru generatoare
16.4.    Consumatori la 3×380 V/50 Hz
16.5.    Consumatori la 3×220 V/50 Hz

17.    Studiu privind principalii indicatori de fiabilitate ai C.E.N. având 4 D.G
17.1.    Regimurile de exploatare ale unei nave
17.2.    Stabilirea principalilor parametri de fiabilitate

Concluzii  

Bibliografie

Anexe

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


1 + = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>