Modelarea şi programarea calculului static şi dinamic de proiectare pentru instalaţia de guvernare navalǎ comandatǎ hidraulic

CUPRINS
PARTEA  GENERALÃ

CAPITOLUL 1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei şi verificarea lor………………………………………………………………………6
1.1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei………………………6
1.2. Verificarea caracteristicilor principale ale corpului navei…………………….6

CAPITOLUL 2. Descrierea generală a construcţiei corpului navei………………11

CAPITOLUL 3.Determinarea preliminară a caracteristicilor dinamice pentru regimul de exploatare a navei…………………………………………………….. 17
3.1. Calculul rezistenţei la înaintare principale……………………………………18
3.2. Calculul rezistenţei la înaintare suplimentare…………………………………22
3.3. Calculul rezistenţei la înaintare totale şi a puterii instalaţiei de propulsie…….26

CAPITOLUL 4. Compartimentarea navei……………………………………30

CAPITOLUL 5. Instalaţii de punte, de corp şi de maşini……………………32
5.1. Instalaţia de ancorare……………………………………………………32
5.1.1. Generalităţi…………………………………………………………….32
5.1.2. Breviar de calcul………………………………………………………37
5.1.3. Calculul particularizat al instalaţiei……………………………………42
5.2. Instalaţia de stins incendiu cu CO2………………………………………49
5.2.1. Generalităţi…………………………………………………………….49
5.2.2. Descrierea instalaţiei……………………………………..……………50
5.2.3. Breviar de calcul ………………………………………………………52
5.2.4. Calculul particularizat al instalaţiei……………………………………54
5.3. Instalaţia de combustibil…………………………………………………56
5.3.1. Generalităţi……………………………………………………………56
5.3.2. Breviar de calcul………………………………………………………60
5.3.3. Calculul particularizat al instalaţiei……………………………………63

CAPITOLUL 6. Bilanţul energetic şi alegerea grupurilor D.G………………66

PARTEA SPECIALÃ

CAPITOLUL 7. Prezentarea generală a instalaţiilor de guvernare…………78
7.1. Tendinţe actuale ale instalaţiilor de guvernare…………………………78
7.2. Avantajele şi dezavantajele acţionărilor hidraulice la instalaţiile de guvernare…………………………………………………………………….79
7.3. Norme şi prescripţii ale Registrului Naval Român………………………80

CAPITOLUL 8. Transmisii hidraulice. Tipuri de instalaţii de guvernare acţionate hidraulic……………………………………………………………81
8.1. Circuite pentru mişcǎri de lucru circulare……………………………….81
8.2. Instalaţii de guvernare acţionate hidraulic………………………………87
8.3. Scheme hidraulice utilizate în instalaţiile de guvernare…………………90

CAPITOLUL 9. Caracteristici energetice şi modele matematice ale pompelor şi motoarelor hidraulice……………………………………………………….95
9.1. Caracteristicile energetice şi randamentele pompelor şi motoarelor hidraulice rotative…………………………………………………………….95
9.2. Modele matematice ale pompelor şi motoarelor hidraulice……………..97

CAPITOLUL 10. Calculul, dimensionarea şi funcţionarea instalaţiei de propulsie……….……………………………………………………………106
10.1. Funcţionarea instalaţiei………………………………………………106
10.2. Calculul, dimensionarea şi alegerea motorului hidraulic şi a pompei..108

CAPITOLUL 11. Calculul, dimensionarea şi funcţionarea instalaţiei de guvernare……………………………………………………………………112
11.1. Generalităţi……………………………………………………………112
11.2. Calculul forţelor şi momentelor ce acţionează asupra ajutajului………115

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 8 = 17

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>