Mineralier de 25.000 tdw. Proiectarea instalaţiilor de balast şi santină

Mineralier de 25.000 tdw. Proiectarea instalaţiilor de balast şi santină
CUPRINS:

Cap 1. Noţiuni introductive……………………………………………..8

Cap 2. Principalele caracteristici şi dotări ale navei de tip mineralier
cu deplasamentul de 25000 tdw……...……...………….….……...……….....10
2.1 Date despre  navă…………………………………………………………….10
2.2. Dotarea navei cu echipamente şi instalaţii………………………… 11
2.3. Elemente privind structura navei, sisteme de osatură…………..13

Cap 3. Sistemul instalaţiilor de balast santină ca dotare de bază a
navelor maritime……..……..……….……….……….…………….…………………16
3.1. Instalaţii de balast – santină……………………………………………..16
3.2. Operaţiunile de balastare-debalastare şi stabilitatea navei……16
3.3. Structura instalaţiei de balast……………………………………………17
3.4. Consideraţii asupra balastării…………………………………………..20
3.5. Instalaţia de santină………………………………………………………..22
3.6. Aparate de monitorizare a concentraţiei de hidrocarburi din apa de santină………………………………………………………………………24

Cap 4. Influenţa balastării asupra stabilităţii navei……………………………26
4.1.Consideraţii generale despre stabilitatea
navei………………………………………………………………………………….26
4.2.Interdependenţa metacentrelor………………………………………………26
4.3. Calculul momentului de redresare la unghiuri mici. Înălţimi
       metacentrice……………………………………………………………………….28
4.4. Momentul unitar al înclinării transversale şi momentul unitar de
     asietă………………………………………………………………………………….30
4.5. Forţe perturbatoare………………………………………………………………31
4.6. Influenţa salinităţii apei asupra stabilităţii şi asietei navei………..34
4.7. Influenţa deplasărilor de mase la bord asupra poziţiei şi stabilităţii
       navei………………………………………………………………………………….34
4.8. Influenţa încărcăturilor suspendate asupra stabilităţii
navei………………………………………………………………………………….37
4.9. Influenţa ambarcării şi debarcării de mase la bord asupra poziţiei
       şi stabilităţii navei……………………………………………………………….38
4.10. Influenţa încărcăturilor lichide cu suprafeţe libere asupra
          stabilităţii navei………………………………………………………………..41
4.11. Proba de stabilitate…………………………………………………………….43

Cap 5. Proiectarea instalaţiei de balast…….…….……………………………..47
5.1. Determinarea dimensiunilor caracteristice ale tubulaturii
principale şi ale ramificaţiilor acestora……………………………….48
          5.2. Calcul sarcinii pompei……………………………………………………..52
5.3. Alegerea pompelor………………………………………………………….55

Cap 6. Principlale prevederi ale convenţiei internaţionale privind managementul apelor de balast….………..………………………………………..56
6.1. Generalităţi…………………………………………………………………….56
6.2. Diseminarea informaţiei.………………………………………………….56
6.3. Procedee pentru nave şi statele porturi.……………………………...57
6.4. Măsuri de prevenire………………………………………………………...58
6.5 Operaţiuni specifice managementului apei de balast…………….59
6.6. Informarea căpităniilor portuare………………………………………..60
         6.7. Eliberarea certificatului internaţional de management al apei de
                 balast de către o altă parte (un stat membru al imo)..…………...62
6.8. Excepţii de la prevederile convenţiei..………………………………..62
6.9. Managementul apei de balast.…………………………………………..63
6.10. Jurnalul de înregistrare a apei de balast.…………………………...63
6.11. Reguli operaţionale pentru navele care descarcă apa de balast
         în zonele de control..………………………………………………………64
6.12 Operaţiunile de încărcare, transfer şi descărcare.………………..64
6.13 Standarde în managementul balastării. Standarde pentru
        schimbul de balast..………………………………………………………..65
6.14. Codul şi numerotarea jurnalului………………………………………67

Cap. 7. Proiectarea instalaţiei de santină..…..………………………….……..71
7.1. Determinarea dimensiunilor caracteristice ale tubulaturilor
       principale şi ale ramificaţiilor acestora……………………………….71
7.2. Calculul sarcinii pompei…………………………………………………..72
7.3. Alegerea pompelor………………………………………………………….76

Cap. 8. Separatoare de santină..……….………………..….……………………..78
8.1. Tipuri constructive de separatoare de santină………………………78
8.2. Metode de separare a apelor de santină………………………………83
8.3. Alegerea separatorului de santină………………………………………85

Cap. 9. Norme privind operarea instalaţiei de balast-santină………….90
9.1. Verificări necesare la punerea în funcţiune a instalaţiei………..90
9.2. Oprirea instalaţiei……………………………………………………………91
9.3. Automatizarea instalaţiei………………………………………………….91
9.4. Instrucţiuni de montare la bordul navei a separatorului de
       reziduuri petroliere………………………………………………………….92
Cap. 10. Reguli privind prevenirea poluării mediului marin.………....94

Cap. 11. Concluzii…..…………………………………………………………………….96

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………..97
ANEXE………………………………………………………………………98

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 + = 17

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>