Mars si incarcare-descarcare-ancorare

Mars si incarcare-descarcare si ancorare
CUPRINS
Cuprins ……………………………………………………………………………………01
Introducere………………………………………………………………………………   04
CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI ALE TIPULUI DE NAVĂ ………………………….07             
1.1.1.Nave specializate pentru transportul gazelor lichefiate ……………………………..08
1.1.2.Tipuri de nave pentru transportul gazelor lichefiate …………………………………08
1.1.3.Cargotancurile autopurtătoare ………………………………………………………11
1.1.4.Cargotancurile tip membrană ……………………………………………………….12
1.2.1.Generalităţi ale tipului de navă ………………………………………………………13 1.2.2.Tanc indepedent de tip B …………………………………………………………….15
1.3.1.Echipamente specifice ………………………………………………………………16
1.3.2.Tubulaturi pentru lichid şi vapori ……………………………………………………16 1.3.3.Pompele pentru marfă ……………………………………………………………….17
1.3.4.Compresoarele pentru vapori de marfă ……………………………………………..17
1.3.5.Schimbătoarele pentru căldură ………………………………………………………18   1.4.1. Aparate de măsură şi control…………………………………………………………………………..18
1.4.2. Indicatoare de nivel ………………………………………………………………………………………18
1.5.1. Dispozitive indicatoare de presiune ………………………………………………………………..21
1.6.1. Echipamente pentru supravegherea temperaturii …………………………………..22
1.7.1. Echipament pentru detectarea vaporilor ………………………………………………………….24

CAPITOLUL 2:GAZE NATURALE ŞI GAZE PETROLIERE DE SONDĂ …………..27
2.1.1. Economia gazelor naturale ……………………………………………………………………………28
2.1.2. Rezervele ,producţia şi consumul de gaz natural pe plan mondial ……………………..28
2.2.1. Gazele petroliere ……………………………………………………………………31
2.2.2. Gaze lichefiate transportate pe mare ……………………………………………….32

CAPITOLUL 3: OCEANUL ATLANTIC …………………………………………………...35
3.1. Oceanul Atlantic ………………………………………………………………..…….36
3.1.1. Oceanul Atlantic de Nord ……………………………………………………………….37
3.2.1. Fenomene fizico-geografice în zonele de navigaţie, descrierea curenţilor marini, curenţi de maree, condiţii meteorologice …………………………………………………40
3.2.2. Relieful Submarin al Oceanului Atlantic …………………………………………..43
3.3. Principalele sisteme de curenţi la nivelul globului terestru ………………………….44
3.3.1. Oceanul Atlantic Atlanticul de Nord ………………………………………………44
3.4.  Rutele din Oceanul Atlantic …………………………………………………………51

CAPITOLUL 4: ÎNCĂRCAREA ŞI DESCĂRCAREA NAVEI …………………………52
4.1. Generalităţi ……………………………………………………………………………53
4.2. Pregătirea pentru încărcarea şi descărcarea mărfii ……………………………………53
4.3.1. Operaţiunea de încărcare …………………………………………………………………………..53
4.3.2. Planul de încărcare ……………………………………………………………………………….54
4.3.3. Planul de încărcare agreat ……………………………………………………………….54
4.3.4. Distribuţia mărfii la bord ……………………………………………………………….55
4.3.5. Manipularea mărfii şi a balastului ……………………………………………………….56
4.3.6. Verificări în timpul manipulării mărfii ……………………………………………………57
4.3.7. Instrucţiuni speciale ………………………………………………………………..…..57
4.4. Operaţiunea de descărcare ……………………………………………………………57
4.4.1 Metode de descărcare …………………………………………………………………………………….57
4.4.2. Descărcarea prin presiunea vaporilor ……………………………………………………………….58
4.4.3 Descărcarea prin pompe centrifuge cu sau fără pompe de preluare ……………………….58
4.4.4. Descărcarea a două produse …………………………………………………………………………….58
4.4.5. Transferul de marfă între nave …………………………………………………………………………58
4.4.6. Transferul de marfă de la nava la barjă ……………………………………………………………59
4.5.1. Pregătirea descărcării a navei LNG ………………………………………………….59
4.5.2. Începerea descărcării …………………………………………………………………………………….60
4.6. Segregarea mărfurilor ………………………………………………………………………………………61
4.7. Stripuirea mărfii ………………………………………………………………………………………………61
4.8. Purjarea tancului ……………………………………………………………………………………………..63
4.9. Spălarea cu apă după transportul de amoniac ……………………………………………………..63
4.10. Operaţiunea de gaz-free …………………………………………………………………………………64
4.11. Ventilarea pe mare sau în port ………………………………………………………………………..64
4.12. Luarea probelor de marfă ……………………………………………………………………………….65
4.13.  Punerea sub aer ……………………………………………………………………………………………66
4.14. Inspecţia tancului ………………………………………………………………………………………….66

CAPITOLUL 5: PREGĂTIREA PENTRU MANEVREVĂ ……………………………..68
5.1.1. Generalităţi …………………………………………………………………………69
5.2.1. Pregătirea navei pentru manevra de intrare/ieşire în/din port ………………………69
5.2.2. Pregătirea echipajului pentru manevră ……………………………………………..70
5.3.1. Nava către autorităţile competente …………………………………………………71
5.3.2. Comunicaţii între navă şi terminal ………………………………………………………..71
5.4.1 Pregătiri pentru sosire ……………………………………………   ……………….72
5.4.2. Manevra navei în terminalul LNG ……………………………………………………….72

CAPITOLUL 6: ÎNCĂRCAREA GAZELOR NATURALE …………………………….74
6.1. Pregătirea pentru  încărcare …………………………………………………………..75
6.1.1. Uscarea tancurilor de marfă ………………………………………………………..75
6.1.2. Inertarea ……………………………………………………………………………75
6.1.3. Purjarea …………………………………………………………………………….76
6.1.4. Răcirea tancurilor de marfă ………………………………………………………..76
6.1.5. Debalastarea navei ……………………………………………………………………….76
6.2.1 Planul de încărcare ………………………………………………………………….77
6.2.2. Calculul preliminar a cantităţii de marfă ce poate fi încărcată …………………….78
6.2.3. Distribuirea mărfii pe tancuri ………………………………………………………78
6.2.4. Marşul cu nava încărcată …………………………………………………………..78
6.2.5. Voiajul în balast ……………………………………………………………..…….79

CAPITOLUL 7 : MARŞUL CU NAVA ÎNCĂRCATĂ ……………………………..….80
7.1. Marşul cu nava încărcată …………………………………………………………………………………81
7.1.1. Condiţionarea mărfii ……………………………………………………………….82
7.1.2. Relichefierea şi controlul evaporării ……………………………………………….82

CAPITOLUL 8 : SISTEME DE MENŢINERE ŞI CONTROL A ÎNCĂRCĂTURII …..84
8.1.1. Pompele de încărcare …………………………………………………………………………………..85
8.2. Supapele de siguranţă ……………………………………………………………….86
8.1.2.Conductele de transport marfă …………………………………………………..…86
8.2.Instalaţii de prevenire şi control ……………………………………………………………………….87        8.2.1. Detectarea gazului ………………………………………………………………………………………87
8.3.2. Măsurările de nivel ale cargotancurilor . Alarme de serviciu ……………………………87
8.4.1. Măsurările presiunii şi temperaturii ………………………………………………………………87
8.5. Proceduri în caz de urgenţă ………………………………………………………….88
8.5.1. Operaţiunile de preplanificare ………………………………………………..…..88
8.5.2. Organizarea echipajului ………………………………………………………………………………88
8.5.3. Acţiuni preliminare şi proceduri …………………………………………………………………..89

CAPITOLUL 9: PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA MARŞULUI ………………….90
9.1. Proiectarea şi executarea marşului …………………………………………………..91
9.1.1. Evaluarea voiajului ………………………………………………………………..91
9.1.2. Studiul drumului …………………………………………………………………..93
9.1.3. Planificarea voiajului ……………………………………………………………..98
9.2.1. Trasarea preliminară a drumului şi studiul amănunţit al etapelor de marş ………101
9.2.2. Trasarea preliminară a drumului in navigaţia costieră ………………………….102
9.2.3. Trasarea drumului în treceri dificile …………………………………………….103
9.3.1. Traversade ……………………………………………………………………….103
9.3.2.Traversada oceanică . Procedeul drumurilor recomandate ……………………….104                                                                   9.3.3.Factori hidrometeo care influenţează alegerea drumului în traversada oceanică ..105          9.3.4.Influenţa valurilor şi vizibilităţii la traversada oceanică ………………………….105
9.3.5. Direcţia vântului şi valului la traversada oceanică …………………………………………106                                                        9.4.1. Scheme de separare a traficulului pe ruta Le Havre Punta Arenas ………………107
9.4.1.  Executarea planului de voiaj …………………………………………………….107
9.5.1. Monitorizarea voiajului ……………………………………………………………….111

CAPITOLUL 10 :INSTALAŢIA DE ANCORARE ŞI LEGARE …………………………..109
10.1. Instalaţia de ancorare legare ……………………………………………………………………….110
10.1.1. Ancora ………………………………………………………………………………………………….113
10.1.2. Lanţul de ancoră ………………………………………………………………………………………118
10.1.3. Stopa de lanţ ………………………………………………………………………………………….121
10.1.4. Nara de ancoră (de bordaj) ………………………………………………………………………123
10.1.5. Nara de punte ………………………………………………………………………………….124
10.1.6. Puţul lanţului de ancoră ………………………………………………………………………………125
10.1.7. Fixarea lanţului de ancoră de corpul navei ……………………………………………………126
10.1.8. Instalaţia de spălare …………………………………………………………………………………127
      10.2. Vinciuri şi cabestane de ancoră ………………………………………………………………………..128
10.3. Calculul instalaţiei ancorare-legare ……………………………………………………………..130
10.3.1. Calculul caracteristicii de dotare……………………………………………………………….130
10.3.2. Calculul forţei nominale de tracţiune în lanţ la barbotină …………………………….131
10.3.3. Calculul cuplului nominal la axul electromotorului …………………………………….133
10.3.4. Turaţia electromotorului necesară pentru a asigura viteza nominală de                                                                                                      sarcină la ridicarea lanţului de ancoră ………………………………………………………………….134
10.3.5. Puterea electromotorului necesară pentru ridicarea ancorei cu viteza şi                sarcina nominală ……………………………………………………………………………………………….134
10.3.6. Cuplul de pornire a motorului ………………………………………………………………….134
10.3.7. Calculul cuplui la axul electromotorului în perioada de tragere a parâmei de  acostare cu forţa de tracţiune nominală ………………………………………………………………..134

CONCLUZII ………………………………………………………………………….122
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………124
ANEXE ………………………………………………………………………………..125
Passage Plan LE HAVRE  -  PUNTA ARENAS ……………………………………..125
Porturi …………………………………………………………………………………129

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 3 = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>