Instalatia de ungere mecanism motor MAN B&W 18K98ME-C al unei nave de 2450 pasageri

1
Dezvoltarea transporturilor navale……………………………….
7

1.1. Comerţul internaţional de mărfuri. Utilizarea transportului
       maritim în comerţul internaţional……………………………..

7

1.2. Rolul şi dezvoltarea porturilor maritime în contextul
       internaţional………………………………………………………………….

8

1.3. Avantajele transportului pe apă……………………………….
9

2

Descrierea generală a navei…………………………………………

11

2.1. Introducere……………………………………………………………………
11

2.2. Caracteristici generale………………………………………….
12

2.3. Dotarea navei cu echipamente şi instalaţii………………………
13

2.4. Particularităţi constructive………………………………………………
15

2.5. Clasele navelor de pasageri……………………………………
15

2.6. Directiva consiliului 98/18/CE…………………………………
16

3

Generalităţi privind instalaţia de propulsie……………………………….

19

3.1. Scurt istoric…………………………………………………………………..
19

3.1. Rolul instalaţiei de propulsie…………………………………….
20

3.2. Componentele instalaţiei de propulsie navală………………………….
20

3.3. Clasificarea instalaţiilor de propulsie……………………………………..
21

4

Calculul rezistenţei la înaintare şi a puterii mașinii de propulsie

32

4.1. Date necesare în calculul rezistenţei la înaintare………………
32

4.2. Calculul rezistenţei la înaintare principale………………………….
32

4.3. Calculul rezistenţei la înaintare suplimentare………………………
39

4.4. Calculul rezistenţei la înaintare totale şi a puterii maşinii(lor) de
       propulsie……………………………………………………….

42

5

Calculul termic al motorului principal…………………....…………….

46

5.1. Consideraţii preliminare………………………………………………….
46

5.2. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul……………………………..
47

5.3. Calculul procesului de admisie…………………………………………
56

5.4. Calculul procesului de comprimare……………………………..
59

5.5. Calculul procesului de ardere……………………………………
62

5.6. Calculul procesului de destindere……………………………….
69

5.7. Calculul parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi ai
       motorului……………………………………………………….

72

6

Sistemul de ungere a motoarelor navale…………………………

76

6.1. Rol şi scheme funcţionale………………………………………
76

6.2. Structura sistemului de ungere…………………………………
84

7

Exploatarea instalației de ungere mecanism motor ………………

90

7.1. Schema, funcţionare, elemente componente…………………..
90

7.2. Exploatarea si întreţinerea……………………………………..
96

8

Lubrifianţi navali………………………………………………….

101

8.1. Generalităţi………………………………………………………
101

8.2. Clasificarea lubrifianţilor navali……………………………….
103

8.3. Proprietăţi………………………………………………………
106

8.4. Corelația ulei – condiții de lucru – combustibil……………….
109

8.5. Aditivi……………………………………………………………
110

8.6. Degradarea uleiurilor şi formarea depunerilor…………………..
115

8.7. Regenerarea lubrifianţilor……………………………………….
115

8.8. Consumul de lubrifiant în motoarele termice……………………
116

8.9. Optimizarea ungerii şi exploatării motoarelor termice………….
117

9

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de propulsie a navei…….

120

9.1. Considerații generale……………………………………………
120

9.2. Recepția instalației de propulsie a navei……………………….
120

9.3. Diagramele de exploatare a instalației de propulsie a navei……
122

9.4. Organizarea exploatării, întreținerii și reparării instalației de
         propulsie a navei……………………………………………….
124

9.5. Pregătirea pentru pornire şi pornirea motorului principal
126

9.6.Exploatarea instalaţiilor pe timpul funcţionării  motorului principal
142

9.7. Scoaterea din sarcină şi oprirea motoarelor navale cu aprindere
       prin comprimare ……………………………………………….
148

9.8. Defecţiunile motorului şi metode de înlăturare……………….
150

10

Concluzii……………………………………………………………..

156

BIBLIOGRAFIE………………

158

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 + 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>