Instalaţia de stins incendiu cu apa pulverizată pentru protecţia locală în CM a unui petrolier de 162000 tdw

Instalaţia de stins incendiu cu apa pulverizată pentru protecţia locală în CM a unui petrolier de 162000 tdw

CUPRINS:

Cap. 1 Descrierea generală a navei……………………………………………………..9
1.1. Generalităţi privind sinistrele maritime cauzate de incendii..…….9
1.2. Evoluţia construcţiei navelor petroliere…………………………………12
1.3. Nave petroliere moderne……………………………………………………..13
1.4. Dimensiunile principale ale navei…………………………………………15
1.5. Particularităţi constructive…………………………………………………..16
1.6. Instalaţii specifice navelor petroliere…………………………………….18

Cap. 2 Cerinţe ale societăţilor de clasificaţie şi reglementările
            internaţionale cu privire la instalaţiile de stins incendiu………..26
2.1. Principii de bază…………………………………………………………………26
2.2. Definiţii……………………………………………………………………………27
2.3. Normele S.O.L.A.S. cu privire la instalaţii fixe de detectare,
       semnalizare şi stingere a incendiului……………………………….…..31
2.4. Norme LLOYD’S REGISTER cu privire la instalaţia de stins
       incendiu cu apă…………………………………………………………………..34

Cap. 3 Dotarea navei cu echipamente de stins incendiu……………………..39
3.1. Detectoare de incendiu………………………………………………………..39
3.2. Instalaţii de semnalizare incendiu prin avertizori cu buton……..43
3.3. Instalaţii de transmisiuni şi alarmare…………………………………….44
3.4. Substanţe stingătoare………………………………………………………….44
3.5.  Stingătoare de incendiu………………………………………………………47
3.6. Inventarul de incendiu, piese de schimb şi scule…………………..57
3.7. Echipamente de protecţie şi intervenţie…………………………………58

Cap. 4 Dotarea navei cu instalaţii de stins incendiu…………………………….62
4.1. Destinaţia instalaţiilor de stins incendiu………………………………..62
4.2. Instalaţii de stins incendiu cu apă…………………………………………..63
4.3. Instalaţii de stins incendiu cu abur………………………………………..67
4.4. Instalaţii de stins incendiu cu gaze………………………………………..69
4.5. Instalaţia de stins incendiu cu pulberi……………………………………75
4.6. Instalaţia de stins incendiu cu spumă…………………………………….76

Cap. 5 Proiectarea instalaţiei de stins incendiu cu apă pulverizată…….89
5.1. Prezentare generală…………………………………………………………….89
5.2. Calcul de dimensioanare a instalaţiei de stins incendiu cu apă
        pulverizată din comartimentul maşini…………………………………..92

Cap. 6 Dimensionarea principalelor elemente ale pompei de alimentare
            hidrofor………………………………………………………………………………..96
6.1. Introducere………………………………………………………………………..96
6.2.Calculul pompei de alimentare apă hidrofor……………………………98
6.3. Schema electrică de comandă a motorului de acţionare a pompei
       de alimentare hidrofor……………………………………………………….112

Cap. 7 Exploatarea instalaţiei de stins incendiu cu apă pulverizată….115
7.1. Elemente de exloatare……………………………………………………….115
7.2. Elemente de exploatare a hidroforului…………………………………115
7.3. Defecţiuni şi posibilităţi de remediere ale pompelor centrifuge de
       alimentare hidrofor……………………………………………………………118
7.4. Ciclul de reparaţii şi piese de schimb pentru pompă……………119

Cap. 8 Strategia conducerii acţiunilor de luptă contra incendiilor……121
8.1 Rolul de incendiu………………………………………………………………121
8.2. Alarmarea echipajului……………………………………………………….121
  8.3. Cercetarea  incendiului……………………………………………………122
8.4. Organizarea echipajului la stingerea incendiului…………………..123
8.5.  Salvarea oamenilor şi evacuarea bunurilor materiale……………125
8.6.Raportul de cercetare…………………………………………………………126

Cap 9. Concluzii……………………………………………………………………………127

BIBLIOGRAFIE………………………………………………..129

ANEXE………………………………………………………………131

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− 4 = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>