Instalaţia de propulsie cu turbine cu abur la o navă de pasageri de 70.000 tdw

Instalaţia de propulsie cu turbine cu abur la o navă de pasageri de 70.000 tdw

CUPRINS:

Cap. 1 Dezvoltarea transporturilor navale………………………………………….8
Comerţul internaţional de mărfuri. Utilizarea transportului maritim
            în comerţul internaţional……………………………………………………….8
Rolul şi dezvoltarea porturilor maritime în contextul  internaţional………………………………………………………………………….9
Avantajele transportului pe apă……………………………………………..10

Cap. 2 Descrierea generală a navei……………………………………………………13
Introducere………………………………………………………………………….13
Caracteristici generale…………………………………………………………..14
Dotarea navei cu echipamente şi instalaţii……………………………….15
Particularităţi constructive…………………………………………………….17
Clasele navelor de pasageri………………………………………………………..18
Directiva consiliului 98/18/CE………………………………………………18

Cap. 3 Nave cu aripi imerse………………………………………………………………21
Elementele geometrice ale aripilor………………………………………..21
Caracteristicile hidrodinamice ale aripilor imerse…………………….23
Forma şi suprafaţa aripilor portante………………………………………..29
Amplasarea aripilor………………………………………………………………32

Cap. 4 Generalităţi privind instalaţia de propulsie…………………………….34
Scurt istoric…………………………………………………………………………34
Rolul instalaţiei de propulsie…………………………………………………35
Componentele instalaţiei de propulsie navală…………………………..35
Clasificarea instalaţiilor de propulsie………………………………………36

Cap. 5 Calculul rezistenţei la înaintare şi a puterii maşinii de
            propulsie……………………………………………………………………………….50
Date necesare în calculul rezistenţei la înaintare………………………50
Calculul rezistenţei la înaintare principale……………………………….50
Calculul rezistenţei la înaintare suplimentare…………………………..57
Calculul rezistenţei la înaintare totale şi a puterii maşinii(lor) de propulsie……………………………………………………………………………..60

Cap. 6 Calculul termic al motorului de tip MAN B&W L80MC………….65
Consideraţii preliminare………………………………………………………..65
Alegerea parametrilor iniţiali de calcul……………………………………66
Calculul procesului de admisie………………………………………………75
Calculul procesului de comprimare………………………………………..79
Calculul procesului de ardere……………………………………………..…82
Calculul procesului de destindere……………………………………….…89
Calculul parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi
           ai motorului………………………………………………………………………..92

Cap. Parametrii geometrici şi funcţionali ai I.T.A……………………………..96
Turbina cu abur. Generalităţi………………………………………………..96
Calculul I.T.A……………………………………………………………………104

Cap. 8 Automatizarea caldarinei tip MONARCH……………………………105
Caldarina cu abur CAVNO 250……5000……………………………….105
Elementele sistemului de automatizare………………………………….107
Pregătirea pentru pornire……………………………………………………..114
Funcţionarea instalaţiei în regim automat………………………………119
Funcţionarea instalaţiei în regim manual……………………………….122
Preîncălzirea combustibilului……………………………………………….123
Protecţiile caldarinei…………………………………………………………..124

Cap. 9 Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de propulsie a navei……126
Consideraţii generale………………………………………………………….126
Diagramele de exploatare a instalaţiei de propulsie a navei……..126
Organizarea exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiei de
           propulsie a navei……………………………………………………………….128
Exploatarea turbinelor cu abur……………………………………………..130

Cap 10. Concluzii……………………………………………………………………………176

        BIBLIOGRAFIE…………………………………………………179

ANEXE………………………………………………………………181

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 + 7 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>