Instalaţia de propulsie a unei nave mineralier de 55000 tdw

Instalaţia de propulsie a unei nave mineralier de 55000 tdw

CUPRINS:

1. Dezvoltarea transporturilor navale………………………………………………………………. 8
1.1. Comerţul internaţional de mărfuri. Utilizarea transportului maritim în comerţul internaţional……………………………..……………………………
8
1.2. Rolul şi dezvoltarea porturilor maritime în contextul internaţional………………………………………………………………………………………..
9
1.3. Caracteristicile, avantajele şi problemele transportului maritim……………………………………………………………………………………………….
10
1.4. Studiu privind propulsia navelor vrachier/mineralier……………………………….. 13
2. Descrierea generală a navei………………………………………………………………………….. 19
2.1. Mineralierul-consideratii generale…………………………………………………………. 19
2.2. Date despre navă…………………………………………………………………………………. 20
3. Instalaţii de propulsie utilizate la bordul navelor………….……………………. 26
3.1. Scurt istoric privind evoluţia instalaţiilor de propulsie….……….………………. 26
3.2. Rolul instalaţiei de propulsie. Clasificarea instalaţiilor de propulsie……………………………………………………………………………
27
3.3. Studiu comparativ al sistemelor combinate de propulsie……..…………….. 37
4. Calculul rezistenţei la înaintare…………………………………………………………………….. 43
4.1. Date iniţiale………………………………………………………………………………………… 43
4.2. Calculul rezistenţei la înaintare principale………………………………………………. 43
4.3. Determinarea rezistenţei la înaintare suplimentare…………………………………… 49
4.4. Determinarea rezistenţei la înaintare totale şi a puterii de remorcare……………………………………………………………………………………………
52
5. Determinarea puterii de propulsie necesară. Stabilirea tipului de instalaţie de propulsie………………………………………………………………………………………………………
54
5.1. Calcul puterii maşinii de propulsie………………………………………………………… 54
5.2. Alegerea motorului pentru propulsie……………………………………………………… 55
5.3. Prezentarea generală a tipului de propulsie de instalat……………………………… 55
6. Calculul termic al motorului principal…………………..…………………………….. 58
6.1. Consideraţii preliminare………………………………..……………………….. 58
6.2. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul………………………………………….. 59
6.3. Calculul procesului de admisie……………………..……………………….. 68
6.4. Calculul procesului de comprimare……………………..…………………… 72
6.5. Calculul procesului de ardere………………………..………………………….. 75
6.6. Calculul procesului de destindere………………………..………………….. 82
6.7. Calculul parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi ai motorului……………………………………………………..……………….
85
7. Calculul liniei axiale…………………………………………………….…………. 89
7.1. Calculul arborelui intermediar…………………………………..…………… 89
7.2. Găuri şi decupări în arbori………………………….…………..……………. 90
7.3. Calculul arborelui de împingere…………………………..…………………….. 90
7.4. Calculul arborelui port – elice………………….…………………………… 91
7.5. Arborii navelor cu întărituri pentru gheaţă……………………………………………… 92
7.6. Îmbinarea arborilor……………………………………………………………………………… 92
7.7. Lagărele arborilor…………………………………………..……………….. 93
7.8. Alinierea arborilor……………………………………………………………………………….. 94
7.9. Probele hidraulice la care sunt supuse liniile de arbori…………………………….. 95
7.10. Montarea fără pană, prin presare, a elicei şi cuplajelor liniilor de arbori………………………………………………………………………………………………….
95
7.11. Dispozitive de frânare………………………………………………………………………….. 98
7.12. Calculul de rezistenţă pentru liniile axiale………………………………………………. 98
8. Calculul de proiectare al propulsorului………………………………………….. 101
8.1. Consideraţii generale………………………………………………………… 101
8.2. Geometria elicei navale……………….…………………………………….. 107
8.3. Desenul elicei……………………………………………………………………… 125
8.4. Calcul de proiectare după diagramă………………………………………………. 130
8.5. Verificarea elicei la cavitaţie……………………….……………………….. 134
9. Comanda, supravegherea, semnalizarea, protecţia instalaţiei de propulsie………………………………………………………………………………………………………
135
9.1. Motorul principal de propulsie MAN……………………………………….. 135
9.2. Instalaţia electrică de alimentare şi modulul de alarmă…………………………….. 137
10. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de propulsie a navei…………………………….. 148
10.1. Consideraţii generale…………………………………………………………………………… 148
10.2. Recepţia instalaţiei de propulsie a navei…………………………………………………. 148
10.3. Diagramele de exploatare a instalaţiei de propulsie a navei………………………. 150
10.4. Organizarea exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiei de propulsie a navei…………………………………………………………………………..
151
10.5. Pregătirea pentru pornire şi pornirea motorului principal………………………….. 153
10.6. Exploatarea instalaţiilor pe timpul funcţionării motorului principal……………………………………………………………………………
165
10.7. Scoaterea din sarcină şi oprirea motoarelor navale cu aprindere prin comprimare………………………………………………………………………………………………
171
10.8. Defecţiunile motorului şi metode de înlăturare……………………………………….. 172
11. Concluzii……………………………………………………………………………. 178
Bibliografie…………………………………………………………………………. 179
Anexe………………………………………………………………………………… 181

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 4 = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>