Instalaţia de prevenire a colmatării cu micro organisme marine a prizelor de apă de mare la un petrolier de 162000 tdw

Instalaţia de prevenire a colmatării cu microorganisme marine a prizelor de apă de mare la un petrolier de 162000 tdw

CUPRINS:

Cap. 1 Dezvoltarea transporturilor navale………………………………………………8
Comerţul internaţional de mărfuri. Utilizarea transportului maritim în comerţul internaţional…………………………………………………………………………………………..8
1.2. Rolul şi dezvoltarea porturilor maritime în contextul internaţional……………….9
1.3.Caracteristicile, avantajele şi problemele transportului maritim…………………..10
1.4. Transportul produselor petrolire…………………………………………………………….13

Cap. 2 Descrierea generală a navei……………………………………………………………………….20
2.1. Nave petroliere moderne……………………………………………………………………….20
2.2. Dimensiunile principale ale navei…………………………………………………………..21
2.3. Particularităţi constructive……………………………………………………………………22
2.4. Instalaţii specifice navelor petroliere……………………………………………………..24

Cap. 3 Sistemul instalaţiilor de balast – santină ca dotare de bază a navelor
            maritime…………………………………………………………………………………………………..32
3.1. Instalaţii de balast – santină…………………………………………………………………..32
3.2 Operaţiunile de balastare-debalastare şi stabilitatea navei…………………………..32
3.3 Structura instalaţiei de balast………………………………………………………………….34
3.4 Consideraţii asupra balastării………………………………………………………………….36
3.5. Instalaţia de santină………………………………………………………………………………38
3.6 Aparate de monitorizare a concentraţiei de hidrocarburi din apa de santină….41

Cap. 4 Influenţa balastării asupra stabilităţii navei……………………………………42
4.1. Consideraţii generale despre stabilitatea navei…………………………………………42
4.2. Interdependenţa metacentrelor……………………………………………………………….42
4.3 Calculul momentului de redresare la unghiuri mici. Înălţimi
        metacentrice……………………………………………………………………………………….44
4.4. Momentul unitar al înclinării transversale şi momentul unitar de asietă………47
4.5  Forţe perturbatoare……………………………………………………………………………….48
4.6. Influenţa salinităţii apei asupra stabilităţii şi asietei navei…………………………50
4.7. Influenţa deplasărilor de mase la bord asupra poziţiei şi  stabilităţii
        navei………………………………………………………………………………………………….51
4.8. Influenţa încărcăturilor suspendate asupra stabilităţii navei……………………….53
4.9. Influenţa ambarcării şi debarcării de mase la bord asupra poziţiei şi stabilităţii
       navei…………………………………………………………………………………………………..54
4.10. Influenţa încărcăturilor lichide cu suprafeţe libere asupra stabilităţii
         navei…………………………………………………………………………………………………57
4.11. Proba de stabilitate……………………………………………………………………………..60

Cap. 5 Instalaţia de balast……………………………………………………………………………………..63
5.1. Consideraţii generale……………………………………………………………………………..63
5.2. Clasificarea instalaţiilor de balast…………………………………………………………….64
5.3. Elemente componente……………………………………………………………………………….67

Cap. 6 Principalele prevederi ale convenţiei internaţionale privind managementul
            apelor de balast ……………..………………………………………………………………………73
6.1. Generalităţi…………………………………………………………………………………………73
6.2. Diseminarea informaţiei………………………………………………………………………..73
6.3. Procedee pentru nave şi statele porturi…………………………………………………….74
6.4. Măsuri de prevenire……………………………………………………………………………..75
6.5 Operaţiuni specifice managementului apei de balast………………………………….76
6.6. Informarea căpităniilor portuare…………………………………………………………….77
6.7. Eliberarea certificatului internaţional de management al apei de balast de către
       o altă parte…………………………………………………………………………………………..79
6.8. Excepţii de la prevederile convenţiei………………………………………………………80
6.9. Managementul apei de balast…………………………………………………………………80
6.10. Jurnalul de înregistrare a apei de balast…………………………………………………80
6.11. Reguli operaţionale pentru navele care descarcă apa de balast în zonele de
          control……………………………………………………………………………………………..81
6.12 Operaţiunile de încărcare, transfer şi descărcare………………………………………82
6.13 Standarde în managementul balastării.Standarde pentru schimbul de
        balast…………………………………………………………………………………………………82
6.14. Codul şi numerotarea jurnalului……………………………………………………………84

Cap. 7 Proiectarea instalaţiei de balast…………………………………………………………….….88
7.1. Cerinţe impuse instalaţiei  de balast Lloyd’s Register of Shipping……………..88
7.2. Calculul de proiectare al instalaţiei de balast……………………………………………88
7.3. Probarea instalaţiei……………………………………………………………………………….97

Cap. 8 Dimensionarea principalelor elemente ale pompei de balast………………………98
8.1. Introducere…………………………………………………………………………………………98
8.2. Calculul pompei de balast…………………………………………………………………..100
8.3. Defecţiuni şi posibilităţi de remediere ale pompelor centrifuge………………..114
8.4. Schema electrică de comandă a motorului de acţionare a pompei de
        balast……………………………………………………………………………………………….115

Cap 9. Instalaţia de prevenire a colmatării cu microorganisme marine a prizelor de
            apă de mare…………………………………………………………………………………………….118
9.1. Particularităţi constructive…………………………………………………………………..118
9.2. Instalaţia de prevenire a colmatării cu microorganisme marine………………..121

Cap. 10 Concluzii……………………………………………………………………………………………..123

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………..125

ANEXE…………………………………………………………………127

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


7 + = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>