Instalatia de alimentare cu combustibil la MP Sulzer RTA 38

CUPRINS

1 Transportul mărfurilor generale cu  nave cargou de 14.000 tdw ………………………………… 7
1.1. Rolul transportului maritim în economia mondială…………. 7
1.2. Definirea noţiunii de mărfuri generale………………………… 9

2 Descrierea navei. Caracteristici……………………………………11
2.1. Particularităţi constructive ale cargourilor de 14.000 tdw …………………… 11
2.2. Descrierea generală navei  cargou 14.000 tdw  ……………………………………… 12
2.3. Schema navei cargou 14.000 tdw…………………………….. 16

3 Instalaţia de propulsie. Alegerea motorului de propulsie MP Sulzer RTA 38 ………17
3.1. Scurt istoric privind evoluţia instalaţiilor de propulsie MP Sulzer RTA 38…………. 17
3.2. Rolul instalaţiei de propulsie. Clasificarea instalaţiilor de propulsie MP Sulzer RTA 38 ……………18
3.3. Calculul rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare………. 27
3.4. Calcul puterii maşinii de propulsie MP Sulzer RTA 38……………………………… 39
3.5. Alegerea motorului pentru propulsie MP Sulzer RTA 38…………………………… 40
3.6. Cerinţe tehnico-economice…………………………………………………… 41

4 Calculul termic al motorului principal……………………………42
4.1. Consideraţii preliminare ………………………………………………. 42
4.2. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul ……………………………… 43
4.3. Calculul procesului de admisie…………………………………………….. 52
4.4. Calculul procesului de comprimare…………………………….. 55
4.5. Calculul procesului de ardere…………………………………… 58
4.6. Calculul procesului de destindere………………………………. 65
4.7. Calculul parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi ai motorului………………………68

5 Instalaţia de alimentare cu combustibil-prezentare generală……72
5.1. Alimentarea cu combustibil a M.A.I…………………………. 72
5.2. Instalaţia de alimentare cu combustibil a M.A.C…………….. 72
5.3. Subsistemul de ambarcare-debarcare şi transfer……………… 75
5.4. Subsistemul de separare……………………………………… 76
5.5.Principalele elemente ale instalatiei de alimentare cu combustibil 77

6 Instrucţiuni de exploatare…………………………………………. 104
6.1. Prelucrarea combustibililor grei ……………………………… 104

7 Combustibili navali………………………………………………… 112
7.1. Caracteristicile combustibililor navali………………………… 112
7.2. Pregătirea combustibilului……………………………………. 118

8 Controale periodice şi reparaţiile instalaţiei de alimentare cu combustibil…………………….. 123
8.1. Pompa de injecţie cu piston sertar……………………………. 123
8.2. Injectoarele……………………………………………………… 126
8.3. Pompe injector………………………………………………… 127
8.4. Controlul elementelor instalaţiei de combustibil……………… 128
8.5. Pompe auxiliare-pompe cu roti dinţate………………………. 129
8.6. Filtre……………………………………………………………… 130

9 Concluzii……………………………………………………………. 132

10 Bibliografie……………………………. 134

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 7 = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>