Exploatarea instalaţiei de ungere mecanism motor de tip SULZER RTA 38 cu 6 cilindrii cu puterea nominală de 680 kWcil la o rotaţie de 196 rpm

Cap. 1 Descrierea generală a navei………………………………………………………8
1.1. Particularităţi constructive ale cargourilor………………………………..8
1.2. Descrierea generală a navei…………………………………………………..10
1.3. Dotarea navei cu instalaţii de punte şi corp…………………………….11
1.4. Schema navei……………………………………………………………………14

Cap. 2 Introducere……………………………………………………………………………15
2.1. Istoricul M.A.I…………………………………………………………………….15
2.2. Realizări şi perspective în domeniul construcţiilor de motoare diesel navale……………………………………………………………………….15
2.3. Definiţii ale noţiunilor caracteristice M.A.I…………………………….18
2.4. Clasificarea M.A.I……………………………………………………………….20

Cap. 3 Calculul termic al motorului SULZER RTA 38……………………….23
3.1. Consideraţii preliminare al motorului SULZER RTA 38 ………………………………………………………23
3.2. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul al motorului SULZER RTA 38 …………………………………..24
3.3. Calculul procesului de admisie al motorului SULZER RTA 38………………………………………..….33
3.4. Calculul procesului de comprimare al motorului SULZER RTA 38………………………………………..37
3.5. Calculul procesului de ardere al motorului SULZER RTA 38 ………………………………………………..40
3.6. Calculul procesului de destindere al motorului SULZER RTA 38………………………………………….47
3.7. Calculul parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi ai
motorului al motorului SULZER RTA 38…………………………………………………………………………..50

Cap. 4 Calculul cinematic al mecanismului motor al motorului Zulzer RTA 38………………………………54
4.1. Cinematica manivelei…………………………………………………………..54
4.2. Cinematica pistonului………………………………………………………….55
4.3. Cinematica bielei…………………………………………………………………56
4.4. Rezultatele obţinute şi graficele de variaţie…………………………….57

Cap. 5 Teoria procesului de ungere. Instalaţia de ungere al motorului Zulzer RTA 38 ………………….64
5.1. Teoria procesului de ungere al motorului Zulzer RTA 38………………………………………………….64
5.2. Clasificarea sistemelor de ungere la motoarele Zulzer RTA 38 …………………………………………65
5.3. Instalaţia de ungere cu carter umed la motoarele Zulzer RTA 38……………………………………….66
5.4. Instalaţia de ungere cu carter uscat al motorului Zulzer RTA 38……………………………………….67
5.5. Ungerea cilindrilor motorului Zulzer RTA 38…………………………………………………………………..68

Cap. 6 Uleiul folosit la motorul Zulzer RTA 38……………………………………………………………………………………..72
6.1.Obţinerea şi compoziţia uleiurilor minerale……………………………..74
6.2.Caracteristicile uleiurilor minerale………………………………………….77
6.3.Calităţile uleiurilor pentru motoare în raport cu calitatea
combustibilului şi condiţiile de lucru……………………………………..87

Cap. 7 Corelaţia ulei – condiţii de lucru – combustibil la motorul Zulzer RTA 38………………………88
7.1. Întreţinerea uleiului aflat în serviciu…………………………………….89
7.2. Analiza uleiurilor aflate în serviciu………………………………………90
7.3. Unsori consistente……………………………………………………………..98

Cap. 8 Scheme electrice de comandă a acţionării pentru mecanismele
auxiliare  la motorul Zulzer RTA 38……………………………………………………………………………..100
8.1. Sisteme de comandă în curent continuu………………………………100
8.2. Sisteme de comandă în curent alternativ…………………………….101

Cap. 9 Protecţia motorului principal prin intermediul instalaţiei de
ungere  instalaţiei de ungere mecanism motor de tip SULZER RTA 38………………………………………………………………………………….110
9.1. Protecţia la lipsă (scădere) presiune ulei……………………………….110
9.2. Sistemele de ungere…………………………………………………………..112
9.3. Sistemul de ungere mecanism motor……………………………………113
9.4. Sistemul de ungere cilindri M.P……………………………………………….113

Cap. 10 Operaţiuni de montare şi demontare  instalaţiei de ungere mecanism motor de tip SULZER RTA 38……121
10.1. Biela………………………………………………………………………………121
10.2. Pistonul………………………………………………………………………….131
10.3. Chiulasa………………………………………………………………………….143

Cap. 11 Concluzii…………………………………………………………………………….159

BIBLIOGRAFIE……………………………………161

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


1 − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>