Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. Stabilirea procesului tehnologic de execuţie al axului rotorului

Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. Stabilirea procesului tehnologic de execuţie al axului rotorului

Cap. 1 Scurt istoric
1.1.Introducere
1.2. Evoluţia construcţiei navelor petroliere
1.3. Evoluţia navelor petroliere
1.4. Nave specializate. Petroliere combinate

Cap. 2 Descrierea generală a navei
2.1. Caracteristicile navei.13
2.2. Dotarea navei cu instalaţii
2.3. Dotarea navei cu instalaţii de punte şi navigaţie.
2.4. Funcţiile navei de tip petrolier

Cap. 3 Elemente specifice navelor petroliere
3.1. Particularităţi constructive ale navelor petroliere
3.2. Instalaţii specifice navelor petroliere

Cap. 4 Instalaţia de balast.
4.1. Consideraţii generale
4.2. Clasificarea instalaţiilor de balast
4.3. Elemente componente.
4.4. Particularităţi constructive
4.5. Cerinţe impuse instalaţiei de balast Lloyd’s register Of Shipping
4.6. Calculul de proiectare al instalaţiei de balast
4.7. Probarea instalaţiei

Cap. 5 Dimensionarea principalelor elemente ale pompei de balast
5.1. Introducere
5.2. Proiectarea pompei centrifuge
5.3. Defecţiuni şi posibilităţi de remediere ale pompelor
centrifuge
5.4. Schema electrică de comandă a motorului de acţionare a pompei
de balast

Cap. 6 Principalele prevederi ale convenţiei internaţionale privind
managementul apelor de balast
6.1. Generalităţi
6.2. Diseminarea informaţiei
6.3. Procedee pentru nave şi statele porturi.
6.4. Măsuri de prevenire
6.5 Operaţiuni specifice managementului apei de balast.
6.6. Informarea căpităniilor portuare.
6.7. Eliberarea certificatului internaţional de management al apei de
balast de către o altă parte (un stat membru al IMO)
6.8. Excepţii de la prevederile convenţiei
6.9. Managementul apei de balast
6.10. Jurnalul de înregistrare a apei de balast
6.11. Reguli operaţionale pentru navele care descarcă apa de balast în
zonele de control
6.12 Operaţiunile de încărcare, transfer şi descărcare
6.13 Standarde în managementul balastării. Standarde pentru
schimbul de balast
6.14. Codul şi numerotarea jurnalului

Cap. 7 Stabilirea procesului tehnologic de execuţie al rotorului.
7.1. Analiza desenului de execuţie al axului rotorului.
7.2. Alegerea semifabricatului
7.3. Stabilirea calităţii suprafeţelor şi a preciziilor de prelucrare
7.4. Determinarea regimului de aşchiere la prelucrarea prin strunjire
7.5. Determinarea regimului de aşchiere la prelucrarea prin frezare
7.6. Determinarea regimului de aşchiere la prelucrarea prin rectificare
7.7. Maşini-unelte, scule şi dispozitive folosite la prelucrarea axului rotorului.
7.8. Tehnologia de prelucrare a axului rotorului

Cap.8 Concluzii
BIBLIOGRAFIE.
ANEXE.

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 1 = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>