Petrolier de 77000 tdw. Proiectarea instalatiei de propulsie – ANMB

Capitolul 1   -  Introducere  3 Capitolul 2   – Instalatii navale de propulsie Capitolul 3   -  Calculul rezistentei la inaintare Capitolul 4   -   Calculul proceselor functionale ale motorului principal Capitolul 5   -  Linia de arbori Capitolul 6   – Geometria elicei Capitolul 7   -   Determinarea caracteristicilor propulsive   ale elicelor Capitolul 8   -   Desenul elicei Capitolul 9    – Concluzii

Read More


Optimizarea caracteristicilor propulsive. Exploatarea MP in conditii de siguranta

Optimizarea caracteristicilor propulsive. Exploatarea MP in conditii de siguranta CUPRINS 1 Caracteristici ale navei şi ale tipului ei…………………………………… 9 1.1. Perspectivă istorică asupra industriei gazelor naturale lichefiate.. 9 1.2. Istoricul reglementărilor privind transportul gazului………………… 12 1.3. Caracteristici principale ale transportului de L.N.G…………. 12 2 Descrierea generală a navei ………………………………………………….. 14 2.1. Prezentarea generală a navelor...

Read More


Modelarea şi programarea calculului static şi dinamic de proiectare pentru instalaţia de guvernare navalǎ comandatǎ hidraulic

CUPRINS PARTEA  GENERALÃ CAPITOLUL 1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei şi verificarea lor………………………………………………………………………6 1.1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei………………………6 1.2. Verificarea caracteristicilor principale ale corpului navei…………………….6 CAPITOLUL 2. Descrierea generală a construcţiei corpului navei………………11 CAPITOLUL 3.Determinarea preliminară a caracteristicilor dinamice pentru regimul de exploatare a navei…………………………………………………….. 17 3.1. Calculul rezistenţei la înaintare principale……………………………………18 3.2. Calculul rezistenţei la...

Read More


Mars si incarcare-descarcare-ancorare

Mars si incarcare-descarcare si ancorare CUPRINS Cuprins ……………………………………………………………………………………01 Introducere………………………………………………………………………………   04 CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI ALE TIPULUI DE NAVĂ ………………………….07              1.1.1.Nave specializate pentru transportul gazelor lichefiate ……………………………..08 1.1.2.Tipuri de nave pentru transportul gazelor lichefiate …………………………………08 1.1.3.Cargotancurile autopurtătoare ………………………………………………………11 1.1.4.Cargotancurile tip membrană...

Read More


Mineralier de 25.000 tdw. Proiectarea instalaţiilor de balast şi santină

Mineralier de 25.000 tdw. Proiectarea instalaţiilor de balast şi santină CUPRINS: Cap 1. Noţiuni introductive……………………………………………..8 Cap 2. Principalele caracteristici şi dotări ale navei de tip mineralier cu deplasamentul de 25000 tdw…….…..……...………….….……...……….....10 2.1 Date despre  navă…………………………………………………………….10 2.2. Dotarea navei cu echipamente şi instalaţii………………………… 11 2.3. Elemente privind structura navei, sisteme de...

Read More


Lucrari de intretinere la bordul navei

Lucrari de intretinere la bordul navei si a navei Cuprins PARTEA ÎNTÂI Capitolul I            Introducere Capitolul II        Instalaţia şi echipamentul pentru vitalitatea navei Capitolul III        Lucrări de întreţinere şi curăţenie la bord Capitolul IV        Lucrări de matelotaj Capitolul V        Întreţinerea şi repararea navei PARTEA A DOUA Capitolul I            Întreţinerea şi repararea navelor Capitolul II        Lucrări care se execută la navă în scop preventiv Capitolul III        Coroziunea şi combaterea ei Capitolul IV        Lucrări pregătitoare în vederea reparaţiilor Capitolul V        Repararea corpului navelor metalice Capitolul...

Read More