Instalatia de ungere mecanism motor MAN B&W 18K98ME-C al unei nave de 2450 pasageri

1 Dezvoltarea transporturilor navale………………………………. 7 1.1. Comerţul internaţional de mărfuri. Utilizarea transportului        maritim în comerţul internaţional…………………………….. 7 1.2. Rolul şi dezvoltarea porturilor maritime în contextul        internaţional…………………………………………………………………. 8 1.3. Avantajele transportului pe apă………………………………. 9 2 Descrierea generală a navei………………………………………… 11 2.1....

Read More


Elaborarea unui model de simulare a activitatii de operare a navelor

Capitolul 1 Evidenţa activitǎţii de operare a navelor  (prin simulator a activitatii de operare a navelor) 1.1 Principalele momente ce caracterizeazǎ staţionarea navei în port 1.2 Surse de culegere a datelor şi organizarea sistemelor de evidenţǎ 1.3 Metode de colectare, organizarea colectarii informaţiilor şi statisticilor portuare Capitolul 2 Nava cargou de mǎrfuri generale  (simularea activitatii de operare a acesteia) 2.1 Analiza navelor cargou de mǎrfuri generale aflate in exploatare 2.2 Prezentarea generală a navei. Analiza unor variante de propulsie 2.3 Determinarea dimensiunilor principale şi verificarea acestora Capitolul 3 Navlosirea navei şi contractul de transport  3.1 Principii generale in navlosirea navei. Contracte specifice de...

Read More


Calculul, proiectarea si exploatarea barcilor de tip special

. 1.    Consideraţii generale.Stadiul actual al problemei 2.    Prezentarea categoriilor de nave ce utilizează bărci de salvare de tip special 2.1.    Nava port-container 2.2.    Nava tanc petrolier 2.3.    Nava de transport pasageri 2.4.    Nava vrachier 2.5.    Platforme marine 3.            Studiul  şi analiza variantelor moderne de bărci de salvare 3.1          Rolul, componenţa și funcţionalitatea instalaţiei de salvare 3.2.        Mijloace de salvare colective 3.2.1.    Bărci de salvare. Cerințe generale pentru bărcile de salvare 3.2.2.    Tipuri de bărci de salvare recunoscute de convenția  SOLAS 4.    Elemente de calcul, privind traiectoria și impactul cu apa al bărcilor speciale....

Read More


Proiectarea voiajului portcontainerului de 10.000teu pe ruta Rio de Janeiro – Constanta. Siguranta, criterii de proiectare

CAP  I    Descrierea generală a navei 1.1.    Clasa navei. Caracteristici tehnice 1.2. Descrierea instalatiilor de propulsie 1.3. Descrierea instalatiilor si sistemelor auxiliare de la bord 1.3.1.    Instalatia de legare – acorare 1.3.2.    Instaltia de guvernare 1.3.3.    Instalatia de salvare 1.3.4.    Instalatia de stingere a incendiului 1.3.5.    Instalatia de santina 1.3.6.    Instalatia de balast 1.4. Containerul 1.4.1.    Stivuirea si amararea containerelor la bord 1.4.2.    Schema compartimentării si dispunerii tancurilor Concluzie CAP II    Studiul si planificarea voiajului 2.1.Conditii fizico-geografice si hidrometeorologice specifice zonei de navigatie 2.1.1.    Oceanul Atlantic 2.1.2.    Stramtoarea...

Read More


Planificarea unui voiaj umanitar pe ruta Constanta – Port-au-Prince(Haiti). Particularitati ale circulatiri apelor in Oceanul Atlantic.

CAP  I    Descrierea bazinului Oceanului Atlantic Concluzie CAP II    Circulatia apei de mare. Curenti oceanici. Valuri 2.1. Valurile 2.2. Mareele 2.3. Curentii oceanici Concluzie CAP III    Particularitati ale circulatiei apei in Oceanul Atlantic 3.1. Analiza conditiilor hidrologice marine si oceanografice din Oceanul Atlantic 3.2. Conditii hidrometeorologice si oceanografice din stramtorile Oceanului Atlantic 3.3.Analiza conditiilor meteorologice din Oceanul Atlantic Concluzie CAP IV    Rute comerciale din Oceanul Atlantic Concluzie CAP V    Influenta circulatiei apelor oceanice asupra navigatiei 5.1. Influenza conditiilor meteorologice pe ruta Constanta – Port-au-Prince 5.2. Studierea conditiilor hidrologice marine pe ruta Constanta –...

Read More


Instalatia de propulsie a unei nave petrolier de 160.000 dwt.

1.    Descrierea generală a navei 1.1.    Noţiuni generale despre instalaţiile navelor petroliere 1.2.     Particularităţi constructive ale navelor petroliere 1.3.     Descrierea generală a unui tanc petrolier  de 160.000 tdw 1.4.    Funcţiile navei de tip petrolier 2.    Generalităţi privind instalaţia de propulsie 2.1.    Rolul instalaţiei de propulsie 2.2.    Componenţa instalaţiei de propulsie 2.3.    Clasificarea instalaţiilor de propulsie 2.4.    Cerinţe tehnico-economice ale instalaţiei de propulsie navală 3.    Determinarea preliminară a caracteristicilor dinamice pentru regimul de exploatare al navei 3.1.    Metode utilizate pentru determinarea rezistenţei la înaintare principale 3.2.    ...

Read More