Calculul şi construcţia unei caldarine recuperatoare

1. Dezvoltarea transportului de produse petroliere.Descrierea generală a navei şi a motorului de referinţă Sulzer RTA 84
1.1. Petrolul si produsele sale
1.2. Nave pentru transportul produselor petroliere
1.3. Caracteristicile generale ale navei tip petrolier de 150.000 tdw
1.4.Caracteristicile constructive si funcţionale ale motorului de referinţă
2. Parametrii geometrici şi funcţionali ai motorului de referinţă Sulzer RTA 84
2.1. Parametrii geometrici al motorului Sulzer RTA 84
2.2. Parametrii funcţionali de exploatare ai motorului
2.2.1. Parametrii funcţionali de exploatare ai motorului la funcţionarea pe motorină
2.2.2. Parametrii funcţionali de exploatare ai motorului la funcţionarea pe combustibil greu

3. Calculul termic şi bilanţul energetic al motorului de propulsie Sulzer RTA 84
3.1. Calculul termic al motorului al Sulzer RTA 84
3.1.1. Parametrii iniţiali de calcul pentru motorul Sulzer RTA 84
3.1.2. Calculul procesului de admisie al motorului Sulzer RTA 84
3.1.3. Calculul procesului de comprimare al motorului Sulzer RTA 84
3.1.4. Calculul procesului de ardere al motorului propulsor Sulzer RTA 84
3.1.4.1. Arderea izocoră
3.1.4.2. Arderea izobară
3.1.5. Calculul procesului de destindere
3.1.6. Parametrii indicaţi, efectivi şi constructivi
3.2. Bilanţul energetic
3.2.1 Consideraţii generele
3.2.2 Semnificaţia şi ponderea componentelor bilanţului energetic
3.2.3 Modalităţi de recuperare a energiei
3.2.3.1.Recuperarea energiei conţinută in apa de mare
3.2.3.2 Recuperarea energiei conţinută in gazele arse
3.2.4 Calculul bilanţului energetic al motorului de referinţă Sulzer RTA 84

4. Instalaţia de ungere a mecanismului motor
4.1. Rol şi scheme funcţionale ale motorului Sulzer RTA 84
4.1.1. Sistemul de ungere al motoarelor principale Sulzer RTA 84
4.1.2. Subsistemul de separare ale motorului Sulzer RTA 84
4.1.3. Sistemul de ungere al motoarelor auxiliare ale motorului Sulzer RTA 84
4.2. Structura sistemului de ungere ale motorului Sulzer RTA 84
4.3. Calculul instalaţiei de ungere ale motorului Sulzer RTA 84
4.3.1. Calculul debitului pompei de circulaţie ulei ale motorului Sulzer RTA 84
4.3.2. Calculul capacitãţilor tancurilor de ulei ale motorului Sulzer RTA 84
4.3.3. Calculul de alegere al separatoarelor de ulei ale motorului Sulzer RTA 84
4.3.4. Alegerea filtrelor de ulei ale motorului Sulzer RTA 84
4.3.5. Calculul de alegere al rãcitoarelor de ulei
4.4. Uleiurile motoarelor termice
4.4.1 Uleiuri minerale
4.4.1.1.Stocurile de bază
4.4.1.2.Criterii de clasificare
4.4.1.3.Caracteristici fizici-chimice şi funcţionale ale uleiurilor
4.4.2 Aditivi pentru lubrifianţi
4.5 Prevederi R.N.R privind instalaţia de ungere

5. Monitorizarea parametrilor funcţionali. Achiziţia de date
5.1. Introducere
5.2. Noţiuni generale de metrologie
5.3. Traductoare
5.3.1. Clasificarea traductoarelor
5.3.2. Tipuri de traductoare utilizate pe motorul de referinţă Sulzer RTA 84 şi instalaţiile auxiliare acestuia pag.99
5.3.2.1 Traductoare de nivel
5.3.2.2 Traductoare de presiune
5.3.2.3 Traductoare de temperatură
5.3.2.4 Traductoare de turaţie
5.4. Sisteme de achiziţie
5.4.1. Aspecte ale supravegherii in timp real a proceselor industriale
5.4.2. Arhitecturi ale sistemelor de achiziţie şi distribuţie a datelor
5.4.2.1 Arhitecturi ale sistemelor de achiziţie a datelor
5.4.2.2 Arhitecturi ale sistemelor de distribuţie a datelor
5.4.3 Elemente funcţionale ale unui sistem de achiziţie a datelor si a unui sistem de distribuţie a datelor
5.4.3.1 Scurtă consideraţie asupra suportului binar al electronicii numerice
5.4.3.2 Elemente funcţionale ale unui sistem de achiziţie a datelor(SAD) şi ale unui sistem de distribuţie a datelor(SDD)
5.4.3.3 Structura unui lanţ de achiziţii de date

6. Funcţionarea motorului în condiţii deosebite 
6.1. Incendiu în colectorul de baleiaj
6.2. Ceaţă de ulei în carter
6.3. Variţiile de sarcină ale turbosuflantei
6.4. Funcţionarea cu cilindri sau turbosuflante scoase din funcţiune

7. Exploatarea şi întreţinerea motorului de propulsie Sulzer RTA 84
7.1.Întreţinerea motoarelor navale  Sulzer RTA 84
7.1.1. Întreţinerea motoarelor navale aflate în staţionare
7.1.2. Menţinerea sistemelor motorului diesel pregătite pentru funcţionare
7.1.3. Pregătirea motorului naval pentru pornire şi pornirea acestuia
7.1.3.1. Pregătirea normală a motorului pentru pornire
7.1.3.2. Pregătirea sistemului de ungere al motorului de propulsie Sulzer RTA 84
7.1.3.3. Pregătirea sistemului de răcire al motorului de propulsie Sulzer RTA 84
7.1.3.4. Pregătirea sistemului de combustibil al motorului de propulsie Sulzer RTA 84
7.1.3.5. Pregătirea sistemului de evacuare al motorului de propulsie Sulzer RTA 84
7.1.3.6. Pregătirea sistemului de pornire cu aer comprimat
7.1.3.7. Pregătirea liniei axiale
7.1.3.8. Pregătirea rapidă a motorului
7.1.3.9. Pornirea motorului diesel
7.1.3.10. Pornirea motorului cu aer comprimat
7.1.3.11. Pornirea cu demaror electric a motorului diesel naval
7.1.3.12. Schimbarea sensului de rotaţie a propulsorului
7.2. Exploatarea şi supravegherea instalaţiilor pe durata funcţionării motorului
7.2.1. Încălzirea şi introducerea în sarcină a motorului
7.2.2. Supravegherea motorului în funcţionare
7.3. Defecţiunile principale ale motoarelor diesel, cauzele şi remedierile lor

Concluzii

Bibliografie

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 − = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>