Calculul motorului auxiliar

Cap. 1 Descrierea generală a navei
1.1. Dezvoltarea navelor petroliere
1.2. Descrierea generală a navei
1.3. Dotarea navei cu instalaţii de punte şi corp
1.4. Dotarea navei cu instalaţii de punte şi navigaţie

Cap. 2 Introducere în teoria S.E.N..
2.1. Structura şi clasificarea S.E.N. ale motorului auxiliar
2.2. Condiţii de exploatare a S.E.N. ale motorului auxiliar
2.3. Cerinţe privind calitatea energiei electrice ale motorului auxiliar
2.4. Parametrii de bază ai centralelor electrice ale motorului auxiliar

Cap. 3 Determinarea consumului de energie electrică şi funcţionarea unităţii de comandă electronică
3.1. Stabilirea regimurilor de funcţionare a navei
3.2 Calculul bilanţului energetic
3.3. Alegerea numărului şi puterii generatoarelor electrice
3.4. Funcţionarea unităţii de comandă electronică
3.5. Funcţionarea unităţii de forţă
3.6. Unitatea de supraveghere şi protecţie

Cap. 4 Calculul termic al motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.1. Caracteristicile principale ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.2. Consideraţii preliminare ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.3. Justificarea alegerii parametrilor iniţiali de calcul ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.4. Calculul procesului de admisie ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.5. Calculul procesului de comprimare ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.6. Calculul procesului de ardere izocoră ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.7. Calculul procesului de ardere izobară ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.8. Calculul procesului de destindere ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24
4.9. Determinarea parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi ale motorului auxiliar de tip SULZER A20/24

Cap. 5 Calculul cinematic
5.1. Stabilirea tipului mecanismului motor, determinarea stelei manivelelor şi alegerea ordinii de aprindere
5.2. Calcul cinematic ale motorului auxiliar

Cap. 6 Calculul dinamic al motorului auxiliar
6.1. Calcul dinamic ale motorului auxiliar
6.2. Calculul forţelor care acţionează în lagăre ale motorului auxiliar
6.3. Verificarea la rezistenţă a arborelui cotit ale motorului auxiliar
6.4. Calculul preliminar al vibraţiilor torsionale ale motorului auxiliar
6.5. Determinarea aproximativă a momentului de inerţie al volantului ale motorului auxiliar

Cap. 7 Protecţia sistemului energetic naval ale motorului auxiliar
7.1. Generalităţi ale motorului auxiliar
7.2. Calculul protecţiei reţelei de distribuţie şi alegerea aparatajului electric ale motorului auxiliar
7.3. Calculul protecţiei generatoarelor şi alegerea aparatajului electric ale motorului auxiliar
7.4. Protecţia motoarelor primare de antrenare a generatoarelor

Cap. 8 Defecţiuni şi posibilităţi de remediere
8.1. Defecţiunile motorului şi metode de înlăturare ale motorului auxiliar
8.2. Întreţinerea aparatajului electric ale motorului auxiliar

Cap. 9 Concluziile motorului auxiliar

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 4 = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>