ALCO, analiza procesului de supraalimentare si reducerea poluarii – ANMB

Capitolul 1. Prezentarea principalelor caracteristici ale navei de referinţă şi determinarea rezistenţei la înaintare
1.1.    Prezentarea principalelor caracteristici ale navei de referinţă
1.2.    Determinarea rezistenţei la înaintare
Capitolul 2. Alegerea motorului principal şi prezentarea caracteristicilor constructiv – funcţionale
2.1. Puterea instalaţiei de propulsie a navei
2.2. Alegerea motorului principal
2.3. Prezentarea caracteristicilor constructiv – funcţionale
Capitolul 3. Calculul termic al motorului
3.1. Consideraţii preliminare
3.2. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul
3.3. Calculul procesului de admisie
3.4. Calculul procesului de comprimare
3.5. Calculul procesului de ardere izocoră
3.6. Calculul procesului de ardere izobară
3.7. Calculul procesului de destindere
3.8. Determinarea parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi
Capitolul 4. Bilanţul energetic al motorulu
4.1. Consideraţii generale
4.2. Determinarea componentelor bilanţului termic
4.3. Precizări
Capitolul 5. Analiza procesului de supraalimentare
5.1. Consideraţii asupra procesului de supraalimentare
5.2. Particularităţile admisiei forţate prin supraalimentare
5.3. Ciclurile teoretice ale motoarelor supraalimentate
5.4. Turbosupraalimentarea
5.5. Analiza parametrilor ciclului de funcţionare a MAC supraalimentate
5.6. Particularităţile supraalimentării motoarelor navale
Capitolul 6. Dimensionarea turbosuflantei şi a răcitorului intermediar de aer
6.1. Stabilirea parametrilor funcţionali şi dimensionarea turbocompresorului
6.2. Determinarea parametrilor funcţionali ai turbinei
6.3. Calculul răcitorului intermediar de aer
Capitolul 7. Cauzele poluării produse de motoarele diesel navale
7.1. Proprietăţile combustibilului
7.2. Regimurile de funcţionare
7.3. Particularităţile constructive ale motorului
7.4. Sistemul de alimentare
7.5. Avansul la injecţie şi caracteristica de injecţie
7.6. Temperatura aerului aspirat
7.7. Starea tehnică a motorului şi a echipamentului de injecţie
7.8. Recircularea gazelor arse
7.9. Compoziţia gazelor de evacuare
Capitolul 8. Stadiul actual al poluării produse de motoarele diesel navale şi reglementările
adoptate pe plan internaţional pentru limitarea acestora
8.1. Stadiul actual al poluării produse de motoarele diesel navale
8.2. Reglementările adoptate pe plan internaţional pentru limitarea poluării
Capitolul 9. Analiza soluţiilor primare şi secundare de limitare a poluării    
9.1. Consideraţii generale privind metodele de limitare a poluării
9.2. Metodele primare de limitare a poluării
9.3. Metode secundare de limitare a poluării
Concluzii

Bibliografie
Anexa nr. 1. INTERNATIONAL EXHAUST EMISSION CONTROLS, MARPOL ANNEX VI
Anexa nr. 2. CODUL SURSĂ AL PROGRAMULUI UTILIZAT LA CALCULUL TERMIC AL
MOTORULUI

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>