Modelarea şi programarea calculului static şi dinamic de proiectare pentru instalaţia de guvernare navalǎ comandatǎ hidraulic

CUPRINS PARTEA  GENERALÃ CAPITOLUL 1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei şi verificarea lor………………………………………………………………………6 1.1. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei………………………6 1.2. Verificarea caracteristicilor principale ale corpului navei…………………….6 CAPITOLUL 2. Descrierea generală a construcţiei corpului navei………………11 CAPITOLUL 3.Determinarea preliminară a caracteristicilor dinamice pentru regimul de exploatare a navei…………………………………………………….. 17 3.1. Calculul rezistenţei la înaintare principale……………………………………18 3.2. Calculul rezistenţei la...

Read More


Mars si incarcare-descarcare-ancorare

Mars si incarcare-descarcare si ancorare CUPRINS Cuprins ……………………………………………………………………………………01 Introducere………………………………………………………………………………   04 CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI ALE TIPULUI DE NAVĂ ………………………….07              1.1.1.Nave specializate pentru transportul gazelor lichefiate ……………………………..08 1.1.2.Tipuri de nave pentru transportul gazelor lichefiate …………………………………08 1.1.3.Cargotancurile autopurtătoare ………………………………………………………11 1.1.4.Cargotancurile tip membrană...

Read More


Mineralier de 25.000 tdw. Proiectarea instalaţiilor de balast şi santină

Mineralier de 25.000 tdw. Proiectarea instalaţiilor de balast şi santină CUPRINS: Cap 1. Noţiuni introductive……………………………………………..8 Cap 2. Principalele caracteristici şi dotări ale navei de tip mineralier cu deplasamentul de 25000 tdw…….…..……...………….….……...……….....10 2.1 Date despre  navă…………………………………………………………….10 2.2. Dotarea navei cu echipamente şi instalaţii………………………… 11 2.3. Elemente privind structura navei, sisteme de...

Read More